Η εταιρεία ΚΑΙΣΑΡ ΑΕ συμμετέχει ενεργά στο νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ, με στελέχη τα οποία έχουν πολυετή εμπειρία στον ενεργειακό σχεδιασμό, καθώς και αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για τον σχεδιασμό Παθητικών Κτιρίων (PassiveHouseDesign) .

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει:

  1. Επίσκεψηστο χώρο για αποτύπωση του διαμερίσματος
  2. Προέλεγχος ακινήτου (Εισαγωγή ΠΕΑ χωρίς έκδοση, εναλλακτικά σενάρια, δυνατότητες παρεμβάσεων).
  3. Έλεγχος των δικαιολογητικών
  4. Ενημέρωση σχετικά με τις δυνατές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβά  θμισης και το κόστος των διαφόρων σεναρίων / παρεμβάσεων.
  5. Έκδοση του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  6. Σύνταξη του εντύπου Παρεμβάσεων, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με κοστολόγηση ανά εργασία, που απαιτείται για την ένταξη στο Πρόγραμμα.
  7. Δημιουργία του φακέλου/αίτησης με τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρηση στο σύστημα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».
  8. Υλοποίηση και έλεγχο του φακέλου του έργου καθ’ όλη την διάρκεια του έργου.
  9. Έκδοση του Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  10. Συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών για την τελική χρηματοδότηση του έργου

Αν ενδιαφέρεστε Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.