• Έλεγχοι ποιότητας μεταλλικών κατασκευών για την RV TUEV HELLAS A.E., ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε κλπ.
  • Μελέτη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε (ΟΣΕ Α.Ε) στην υπό κατάργηση σιδηροδρομικής γραμμής ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥ