Η ΚΑΙΣΑΡ Α.Τ.Ε. είναι Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1993, με μετοχικό κεφάλαιο €350.000.  Απο το 1993 μέχρι σήμερα η ΚΑΙΣΑΡ Α.Τ.Ε έχει μια πολύ δημιουργική πορεία, διευρύνοντας τους αρχικούς τομείς απασχόλησής της και τον όγκο των εργασιών της. Οι τομείς απασχόλησης της εταιρείας μας σήμερα είναι εξαιρετικά διευρυμένοι και ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

  1. Ιδιωτικά και δημόσια έργα στους τομείς οικοδομικών και μηχανολογικών εργασιών.
  • Πλήρης μελέτη του έργου συνοδευόμένη από πλήρη τεχνικοοικονομική ανάλυση.
  • Υπεύθυνη και άρτια επίβλεψη του οικοδομικού και μηχανολογικού τμήματος οποιουδήποτε έργου.
  • Κατασκευή με ειδικευμένα, έμπειρα συνεργαζόμενα συνεργεία, έμπειρους και ικανούς μηχανικούς της εταιρείας μας οποιουδήποτε οικοδομικού και μηχανολογικού έργου.
  • Επιμελημένη και υπεύθυνη συντήρηση.
  1. Ανέγερση κατοικιών, διαμερισμάτων, εξοχικών κατοικιών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με το σύστημα της αντιπαροχής.
  2. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στον τομέα σχεδιασμού κατασκευής έργων υποδομής και σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών με έμφαση στην εκτίμηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.