Η ΚΑΙΣΑΡ Α.Τ.Ε. έχει πολυετή συμμετοχή στον χώρο των Δημοσίων έργων στις ακόλουθες κατηγορίες :

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ : Κατηγορία Α' ΤΑΞΗΣ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : Κατηγορία Β' ΤΑΞΗΣ
  • ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ : Κατηγορία Γ' ΤΑΞΗΣ
  • ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : Κατηγορία Δ' ΤΑΞΗΣ

Λειτουργώντας επιτυχημένα ως βασικός Εργολάβος αλλά και ως μέλος Κοινοπραξιών