Δήμος Τήνου : Κατασκευή δεξαμενής Καλλονής


Δήμος Τήνου : Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στον Κάμπο


Δήμος Τήνου : Ανακατασκευή δικτύου ύδρευσης στον Κάμπο


Δήμος Τήνου : Ασφαλτόστρωση Ανατολικής Πρόσβασης Κάμπου & Διαμόρφωση χώρου προς Μουσείο Τσόκλη


Δήμο Πεντέλης : Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης


Δήμο Πεντέλης : Διαμόρφωση χώρου mini ποδοσφαίρου


Δήμο Πεντέλης : Διαμόρφωση χώρου μπάσκετ