«Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σε αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών.»

 

Με βάση τον Ν. 2308/1993 η δήλωση των ιδιοκτησιών όλων των πολιτών αποτελεί υποχρέωση τους.

 

Η εταιρεία ΚΑΙΣΑΡ ΑΕ απαρτίζεται από στελέχη με πολυετή εμπειρία στην σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και στις διαδικασίες υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο. Με την εμπειρία των στελεχών και τον σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό αναλαμβάνει να σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει:

 

  1. Ενημέρωση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής.
  2. Έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας και εγγράφων σας.
  3. Γεωγραφικό εντοπισμό της ιδιοκτησίας σας.
  4. Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.
  5. Δημιουργία φακέλου
  6. Υποβολή των ιδιοκτησιών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων αναίμακτα και αποτελεσματικά.